Olet täällä

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempi amk-tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, Journalismin koulutuksessa 60 opintopistettä. Tutkinnon keskeinen osa on ammatillinen opinnäytetyö (30 op), joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Ylempi amk-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Haaga-Heliassa voit opiskella seuraavia ylempiä amk-tutkintoja

Liiketalous

  • Liiketoiminnan kehittämisen koulutus, Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Koulutus englanniksi

  • Degree Programme in Communication Management, Pasila campus, Master education
  • Degree Programme in International Business Management, Pasila campus, Master education

Hotelli- ja ravintola-ala

  • Palveluliiketoiminnan johtamisen koulutus, Haaga, ylempi AMK-tutkinto

Koulutus englanniksi

  • DP in Aviation and Tourism Business, Pasila campus, Master education

Liikunta

  • Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus, Vierumäki, ylempi AMK-tutkinto

Koulutus englanniksi

  • DP in Sport Development and Management, Vierumäki campus, Master education

Tietotekniikka

  • Tietojärjestelmäosaamisen koulutus, Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Koulutus englanniksi

  • DP in Information Systems Management, Pasila campus, Master education

Journalismi

  • Journalismin koulutus, Pasila, ylempi AMK-tutkinto